Szentkuthy
Miklós

(1908-1988)

„Chaucer angol költő Canterbury mesék címen gyönyörű elbeszélésgyűjteményt írt: zarándokok mennek Szent Becket Tamás sírjához, és ezek a zarándokok bizony szórakozni is akarnak az úton: mindegyik zarándok mond egy mesét. Itt jön a kompozíciós trükköm: beugrom a huszadik században utolsó zarándoknak, és elmondom ezt a – ha tetszik, mesémet, ha tetszik, eszmefuttatásomat, ha tetszik, imádságomat, ha tetszik, történetfilozófiámat. Chaucer művében a mesék és a figurák nagyszerű arcképei humoros hangvételűek. Én bizony azt hiszem, patetikus leszek, nem is árt egy kis változatosság a zarándokok számára…”

(részlet az „Elveszett otthonok? Megtalált templomok!” – c. riportból. – Az élet faggatottja, 271. oldal, Hamvas Intézet, Bp., 2006)

Életrajz

1908. június 2-án megszületik Pfisterer Miklós Pesten, a VI. (ma XIII.) kerület Lehel utca 8/a számú házban. Édesanyja, Götzler Gizella, szegény munkáscsalád gyermeke, édesapja, Pfisterer Lajos, a nemesi címmel bíró, nagy múltú német Pfisterer család sarja.

1909 Budára, az I. kerület Enyedi utca 11/a I. emelet 1. számú lakásába költözik a család.

1914–1918 Első elemistaként a Werbőczy utcai, második osztálytól az Attila utcai iskolába jár. Édesapja a világháborúban frontszolgálatos.

1916 Meghal szeretett nagyapja, Ópapa.

1919–1926 A Werbőczy István (ma Petőfi Sándor) Gimnázium tanulója.
A Mária Kongregáció jegyzője, majd prefektusa.

1925 Szüleivel részt vesz a szentévi zarándoklaton: Velence, Róma, Firenze, Assisi, Nápoly, Pompeji.

1926 A cigány alakja a magyar irodalomban című dolgozatával megnyeri az országos irodalmi versenyt.
Vajthó László bevezeti a Napkelet szerkesztőségébe. Felveszi a Szentkuthy írói nevet.

1926–1931 A Pázmány Péter Tudományegyetem angol–francia–magyar szakos hallgatója, tanárjelölt.

1927–1929 Rendszeresen megjelennek cikkei a Napkeletben. Barátságot köt Szerb Antallal, Halász Gáborral, Hamvas Bélával, Kerecsényi Dezsővel.

1928 Megismerkedik Eppinger Dórával.
Grósz Emil professzor megoperálja a szemét, hogy gyűlölt bandzsaságától megszabaduljon.
Édesapjával hosszú európai körutazást tesz.
Elkezdi írni nagy regényét, a Prae-t.

1929 Doktori disszertációján is dolgozik, címe: Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában.

1931. október 19-én házasságot köt Eppinger Dórával.

1931–1932 Egyéves angliai ösztöndíjat kap, hogy doktori disszertációját továbbfejlessze.

1931 Pfisterer Miklós, Realitás és irrealitás Ben Johnson klasszikus naturalizmusában; Egyetemi Ny., Budapest, 1931 (A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Angol Philológiai Intézetének kiadványai)

1932 Feleségével az I. kerület Derék utca 21. földszinti 1. számú lakásba költöznek.
Október 8-án megszületik lányuk, Pfisterer Marion (keresztlevele szerint Mária-Magdolna).
Barátságot köt Németh Lászlóval.
Elkezdődik a Hercz Mária-szerelem.

1932–1939 A Barcsay utcai Madách Gimnáziumban óraadó helyettes tanár.

1934 Kiadják első nagy regényét, a Prae-t (Egyetemi Nyomda, Budapest, 1934 + 1 melléklet – tartalommutató füzet).

1935 Megjelenik Az egyetlen metafora felé (Egyetemi Nyomda., Budapest, 1935).

1935–1936 Megnyeri a Magyar Külügyi Társaság pályázatát, így 3-4 hetes genfi utazáson vehet részt.

1936 A Mikes Kelemen Akadémia alapító tagja.
Írásait közli a Válasz.
Megjelenik Fejezet a szerelemről című regénye (Kecskeméti Nyomda, Kecskemét, 1936).

1937 Itáliai utazás Sőtér Istvánnal.
Tintoretto-kiállítás.
Megszületik a Szent Orpheus Breviáriumának terve.
Megismerkedik másik nagy szerelmével, Bettával.

1938 Pofon üti egyik tanítványát, ezért eltávolítják állásából. Az óbudai Árpád Gimnázium tanára lesz.
Előfizetési felhívást tesz közzé a Szent Orpheus Breviáriuma című készülő művéhez. Megjelenik a Széljegyzetek Casanovához című első Orpheus-rész, amelyet a Magyar Királyi Törvényszék elítél vallásgyalázás és közszeméremsértés miatt. a kötet terjesztését betiltják.
Megjelenik a második Orpheus-füzet, a Fekete reneszánsz.

1939–1948 Az óbudai Árpád Gimnáziumban tanít.
1940 A Fekete Orpheus füzetek sorozatban kiadja az Eszkoriált.

1941 Megjelenik az Europa Minor és a Cynthia című Orpheus-részlet.
A Magyar Csillagban rendszeresen publikál.
Megtámadja Kerényi Károlyt a Mítosz mítosza című tanulmányában.

1941–1945 A Magyar Csillag, az Ezüstkor és a Magyarok közli írásait.

1942 Megjelenik a 6. Orpheus füzet, a Vallomás és bábjáték. Ezután 31 éves szünet következik az Orpheus ciklus munkájában.

1943 Megismeri Sártory Magdát.

1944–1945 Légoltalmi szakaszparancsnok a Várban.

1945–1948 Továbbra is rendszeresen közli írásait a Válaszban és a Magyarokban. Rádiójátékokat ír, a Szabadegyetemen előadásokat tart.

1946. május 9-én a XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 28. I. emeletére költöznek, itt laknak halálukig.

1947 Baumgarten-díjjal jutalmazzák írói munkáját.
Egyéves angliai ösztöndíjat kap, feleségével együtt megy Londonba.
Lányukat, Mariont Svájcba küldik tanulni. (Marion ma Olaszországban él.)

1948-ban, a fordulat éve idején a magyar állam visszavonja angliai útjának engedélyét.
Távollétében elbocsájtják tanári állásából az Árpád Gimnáziumból.

1949–1958 Középiskolai tanár a Márvány utcai Kossuth Lajos Közgazdasági Technikumban.

1951 Nagy veszteségek érik: szerelmét, Bettát kitelepítik, barátját, Tóth Miklóst felakasztják.

1952–1956 Fordításokból él. Gyakran látogatja Gánton Sártory Magdát, aki később kisebb-nagyobb megszakításokkal haláláig, 1978-ig velük él.

1954. november 4. Meghal édesapja, Atyika.

1956. február 18. Édesanyja, Anyika halála.

1957 A Divertimento megjelenése – első könyve, amelyet kiadó kér és közöl.

1957–1967 Életrajzi fantáziáit – Mozart, Haydn, Dürer, Goethe, Händel – teszi közzé, melyeket később Önarckép álarcokban összefoglaló címmel kíván megjelentetni.

1958 Nyugdíjazását kéri.

1958–1988 Csak az alkotómunkának él.

1966 Megjelenik az Angyali Gigi!

1967 Hatvanadik születésnapja alkalmából szerzői estet rendez tiszteletére a PEN Club: Vas István bevezetője korszakhatár írói megítélésében.
Február 21. Megszületik Milánóban Marion fia, Szentkuthy Miklós unokája, Legnani Nicola Francesco Filippo.

1972 Megjelenik önálló kis könyvben a II. Szilveszter második élete, a Magvető Kiadó gondozásában.

1973 31 évi szünet (1942) után napvilágot lát a Szent Orpheus Breviáriuma I–II. kötete, az ebben megjelent művek: a hat ún. Fekete Orpheus füzet és a II. Szilveszter második élete (7. rész).

1974 A párizsi Magyar Műhely Szentkuthy-különszámot ad ki.
Az Európa Könyvkiadó kiadja műfordítását, James Joyce Ulyssesét.
Megjelenik a Kanonizált kétségbeesés, a Szent Orpheus Breviáriumának 8. része, az összesített kiadásban a III. kötet.

1974–1978 Súlyos depresszióval küzd, képtelen az alkotómunkára.

1975. március 21. Az Európa Könyvkiadó Nívó-díjban részesíti James Joyce Ulyssesének fordításáért.

1977 József Attila-díjat kap.
Tompa (lánykori nevén Müntzberger) Mária megismerkedik a családdal.

1978 A Munka Érdemrend arany fokozatát kapja munkája elismeréseként hetvenedik születésnapja alkalmából.
Nyáron tüdőgyulladással kórházba kerül.

1979. február 19. Az olasz köztársasági elnök engedélyezi, hogy unokája felvegye a Pfisterer nevet.

1980 Megjelenik a Prae második kiadása (az író kívánságai szerint fejezetekre, bekezdésekre bontja Tompa Mária).

1982 Füst Milán-díjban részesül.

1983. január 6.–május 7. Kabdebó Lóránt életmű-interjút készít vele a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára.

1983. október 75. születésnapja alkalmából a Kossuth Klubban rendezett irodalmi est keretében, nagy közönségsikerrel köszöntik fel; beszélgetőpartnerei: Somlyó György költő, Pardavi-Horváth Márta fizikus, dr. Vikár György pszichiáter.
november 10-én előadást tart James Joyce-ról, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának előadótermében, Tolnai Gábor és Takács Ferenc társaságában.

1984 Megjelenik a Szent Orpheus Breviáriuma IX. része (IV. kötet), a Véres Szamár (szerkeszti Tompa Mária, az író utasításai szerint).
Déry Tibor-díjat kap.
A Magvető Kiadó Nívó-díjban részesíti Véres Szamár című regényéért.
A Szépirodalmi Könyvkiadó adja ki 1936-ban írt és magánkiadásban megjelent Fejezet a szerelemről című regényét (Kabdebó Lóránt recenziójában ezt a könyvet az 1984-ben megjelent legmodernebb regénynek tekinti).

1985 A Szépirodalmi Könyvkiadó második kiadásban adja közre a sokak által várva várt, az előző években stencilezve, titkon terjesztett Az egyetlen metafora felé naplójegyzeteit (1935).
Ugyancsak a Szépirodalmi Kiadó gondozásában jelenik meg a Múzsák testamentuma című esszékötet, a Meghatározások és szerepek bővített kiadása.

1986. június Tizenkét órás videofilmet készít vele a Dialóg Filmstúdió megrendelésére Jeles András, beszélgetőpartnere Réz Pál.
Az újvidéki Fórum könyvkiadó közreadja Fekete J. József méltató könyvét: Olvasat (esszék Szentkuthyról).

1987 Kéziratai az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából átkerülnek a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásába.

1988 Megjelenik a Tompa Mária szerkesztette Frivolitások és hitvallások című életmű-interjú.
Kossuth-díjat kap.
Nívó-díjjal ismeri el a Magyar Rádió James Joyce Ulyssesének fordítását.
Nyolcvanadik születésnapját ünnepli a család, a barátok és az irodalmi élet.

Július 18-án Budapesten hal meg.

 

 

 

 

Képek