Navigáció: Események 2008 márciusi körlevél

2008 márciusi körlevél

A Szentkuthy Miklós Alapítvány körlevele

— 2008. március —

Kedves Barátunk! Kedves Munkatársunk!
Kedves Szentkuthy-olvasó!

A Szentkuthy Miklós Alapítvány idén emlékezik meg Szentkuthy-Pfisterer Miklós születésének 100., halálának 20. évfordulójáról.
Az 1996-ban induló alapítvány fő célkitűzései: Szentkuthy Miklós életművének terjesztése, népszerűsítése itthon és külföldön.
Nem kis büszkeséggel említhetjük, hogy a legutóbbi körlevelünkben még csak tervként közölt könyvkiadások, rendezvények megvalósultak.
Megjelent:

  • Prae I-II. 3. változatlan kiadása.
  • Divertimento, Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére.
  • Az élet faggatottja – Beszélgetések Szenkuthy Miklóssal (riportkötet),
  • Örök közelség, ezer emlék – Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi
  • Fekete J.József: P.O.S.T. – Szentkuthy Miklós és művei (monográfia)

Jelentősebb találkozók, megemlékezések:
Bonyhádon 2006. tavaszán Szentkirályi Krisztina egy 6 délutánból álló Szentkuthy-szemináriumot szervezett, melyeken ismertetést tartottak: Hegyi Katalin, Nagy András, Fekete J.József, Parragi Márta, Szentkirályi Krisztina, Tompa Mária. Ezen kívül a résztvevők az 1986-os video-ból válogatott részletek vetítésén is részt vehettek.

Az Írószövetségben 2007 áprilisban Tábori László szervezett Szentkuthy-megemlékezést.

Eredményeink, terveink:
Elkészült a Szenkuthy-emléktábla (Bp., XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 28. – „itt élt és dolgozott 1946 és 1988 között…”), amelyet idén áprilisban avatunk fel.
Elkészült az író könyvtárának digitális katalógusa. A könyvtárat egy szép kiadvány fogja bemutatni, Szentkuthy Miklós könyvtára címen, melyet Parragi Márta muzeológus, a katalogizálás munkájának irányítója szerkesztett. A kiadvány a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában az író születésnapjára jelenik meg.

Szentkuthy műveinek bibliográfiáját a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Vajda Ágnes könyvtáros állította össze.
A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának muzeológus munkatársát, Hegyi Katalint bízták meg a centenárium rendezvényeinek szervezésével.
Egy 100 oldalas foto-album is megjelenik, melyet szintén Hegyi Katalin szerkeszt.

Szekszárdon a centenárium alkalmából Szentkirályi Krisztina könyvbemutatót és konferenciát szervez májusban.

Szentkuthy Miklós válogatott levelezése (Hamvas Intézet Bp.) 2008 őszén fog megjelenni. A kötet szerkesztése folyamatban van.
Végül egy igen fontos hír: az idén új, bővebb terjedelmű, pontosabb honlapot indítottunk, márciustól elérhető a www.szentkuthymiklos.hu címen.

A megújult honlapon igyekeztünk minél több szempontból bemutatni Szentkuthy Miklóst és életművét, amelyet elképzeléseink szerint folyamatosan fejleszteni fogunk.

Külön lapon közöljük az utóbbi években megjelent művek listáját.
Mint Szentkuthy Miklós hűséges régi, vagy új olvasója és könyveinek vásárlója, Ön is hatékonyan befolyásolni tudja a kiadások ütemét, segíteni a Petőfi Irodalmi Múzeum, a kiadók és az alapítvány munkáját.

Kérjük továbbá, hogy munkánkat segítő ötleteiket, gondolataikat küldjék meg az alapítvány címére. A centenáriumra a kulturális tárcától nagyon kevés pénzbeli támogatást kaptunk, kérjük ezért is, támogassa alapítványunkat.
Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1 %-áról az alapítvány javára rendelkeztek, vagy kisebb-nagyobb összeggel hozzájárultak az alapítvány működtetéséhez. Reméljük, hogy további támogatásukra számíthatunk.

Kérjük, idén is adója 1%-áról rendelkezzen a Szentkuthy Miklós Alapítvány javára. Adószámunk: 18228081-1-43
Számlaszámunk pedig:

OTP-Bank, XII. ker. fiók, Böszörményi út 9-11.
11712004-20211367

Sorainkat jókívánságokkal és meghívással zárjuk: szeretettel várjuk a centenáriumi rendezvényeken.

Budapest, 2008. február

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Fráter Zoltán, Kútvölgyi Erzsébet, Nagy András, Réz Pál, valamint az alapító tagok: Hegyi Katalin és Molnár Márton nevében:

Tompa Mária

Kéziratban maradt, 1990 óta megjelent művek:

Cicero vándorévei (Szépirodalmi, 1990)
Barokk Róbert (Jelenkor, 1991)
Ágoston olvasása közben (Jelenkor, 1993)
Euridiké nyomában (Magvető, 1993)
Bianca Lanza di Casalanza (Jelenkor, 1994)
Harmonikus tépett lélek (Magvető, 1994)
Narcisszusz tükre (Magvető, 1995)
Az alázat kalendáriuma (Magvető, 1998)
Bezárult Európa (Magvető, 2000)
Fájdalmak és titkok játéka (Magvető, 2001)
Az élet faggatottja (Hamvas Intézet, 2006)
Örök közelség, ezer emlék (Hamvas Intézet, 2007)

1989 óta újra kiadott művek:

Saturnus fia (Magvető, 1989)
Divertimento (Magvető, 1998, 2006)
Prae I-II. (Magvető, 2004)

1991 óta Franciaországban megjelent művek:

En marge de Casanova (Phébus, Paris, 1991)
Renaissance noire (Phébus, Paris, 1991)
Escorial (Phébus, Paris, 1993)
Europa minor (Phébus, Paris, 2006)
La confession frivole (Phébus, Paris, 1999)
Vers l’unique métaphore (Librairie José Corti, Paris, 1991)
En lisant Augustin (Librairie José Corti, Paris, 1996)
Robert Baroque (Librairie José Corti, Paris, 1998)
Le calendrier de l’humilité (Librairie José Corti, Paris, 1998)
Chronique burgonde (Seuil, Paris, 1996)

A Caravanes c. évkönyv (Phébus, 1989) induló számában az első 50 oldal Szentkuthy Miklóst mutatja be.
Az Europe c. párizsi folyóiratban 60 oldal irodalmi blokk, részletek Szentkuthy Miklós írásaiból, valamint róla szóló tanulmányok (Paris, 2001 augusztus-szeptember)

Spanyolországban és Portugáliában megjelent művek:

A proposito de Casanova (Siruela, Madrid, 2002)
Renacimiento negro (Siruela, Madrid, 2002)
A margem de Casanova (Teorema, Lisboa, s.a.)
Escorial (Teorema, Lisboa,1999)

Szlovákiában és Romániában megjelent művek:

Divertimento (Tatran, Bratislava, 1989)
Bianca Lanza di Casalanza (Univers, Bucuresti, 1999)

Szentkuthy Miklósról, halála óta megjelent művek:

1992: Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe (JAK, Pesti Szalon)
1993: Fekete J.József: Olvasat II. Újabb esszék Szentkuthyról (kiadó: Informativni centar, Sombor)
1993: Bálint Péter: Stílus és téma. Doktori értekezés
1994: Bálint Péter: Arcok és ál-arcok c. esszékötetben a 79-167. oldalakon Szentkuthyról szóló tanulmányokat közöl (Felsőmagyarország kiadó)
1994: Rugási Gyula: Szent Orphus arcképe, Szentkuthy Miklós írói munkássága.
Kandidátusi értekezés
1998: Fekete J.József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz (Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék)
1999: Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg. Prae-palimpszeszt (Anonymus kiadó)
1999: Tóth Dezső: Szentkuthy Miklós tautológikus alkotásmódja a nyelv alapvető metaforicitásának tapasztalatában. Adalékok a harmincas évek prózatörténetéhez. Szakdolgozat
2001: Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós. Élet-kép sorozat (Elektra kiadóház)
2001: Szentkuthy Miklós. A mítosz mítosza. „In memoriam” sorozat, szerkesztette: Rugási Gyula (Nap kiadó)
2001: Égő katedra. Hajdani tanítványok emlékeznek Szentkuthy-Pfisterer Miklósra
(Hamvas Intézet)
2003: Molnár Márton: Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben (Hamvas Intézet)
2003: Bálint Péter: Szentkuthy álruhában. Közelítések egy gigantikus napló írójához (Széphalom)
2005: Fekete J.József: P.O.S.T. Szenkuthy Miklós és művei. Monográfia. (Forum, Újvidék)
Szentkuthy Miklós halála óta megjelent folyóiratok tematikus és különszámai:

  • Orpheus (Bp. 1994, V. évf. 1. sz.)
  • Théleme (Bp. 1998 tavasz)
  • Forrás (Kecskemét, 2002. március)
  • Lyukas óra (Bp. 2006. április)