Navigáció: Alapítvány Alapítványi oldal

Alapítványi oldal

Szentkuthy Miklós Alapítvány
H-1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 28.
T/F: (1) 394-24-13
Adószám: 18228081-1-43

Szentkuthy Miklós Alapítvány bemutatkozása és programja

Szentkuthy Miklós műveinek kéziratait, közel százezer oldalt kitevő naplóját, levelezését, és más iratait a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kézirattárában helyezte el. De az író elhunyta után lakásán Szentkuthy-archívum létesült, mivel végrendelete értelmében 9000 kötetes könyvtára, széljegyzeteket, naplószerű bejegyzéseket, dátumokat tartalmazó könyvei együtt tartandók, lévén szoros kapcsolatban a naplójával. Ezért az archívum a PIM részlegeként is felfogható.
Az archívum tartalmazza könyvtárát (benne összes, Magyarországon és külföldön kiadott műveinek vastartalékát is), folyóirattárát, lemeztárát, fotógyűjteményét, mintegy 70 vaskos dossziéban a róla szóló cikkek, kritikák „sajtófigyelőjét”. Az archívum gondnoka és a hagyaték gondozója – az író végrendelete értelmében – Tompa Mária, a PIM kézirattárában pedig Hegyi Katalin.
1996-ban létesült a Szentkuthy Miklós Alapítvány, amelynek fő programja a következőkben foglalható össze:
Szentkuthy Miklós művei kiadásának elősegítése (elsősorban a még kéziratban lévő művek), műveinek külföldi terjesztése, pályázatok kiírása (elsősorban Szentkuthy-művek, később esetleg más, róla szóló művek kiadásának segítésére), a 9000 kötetes könyvtár (melyet gyerekkorától 80 éves korában bekövetkezett haláláig gyarapított, sőt azon túl is, hagyatékának gondozói gyarapítanak) fenntartásának támogatása, katalógus elkészítése, művei bibliográfiájának elkészítése, irodalomtörténeti kutatás elősegítése, fiatal kutatók bevonásával is, népszerűsítés: rendszeresen körlevél szétküldése, kulturális klub működtetése, előadók meghívásával, kerek-asztal beszélgetések szervezése, elyen korunk, a század- és ezredforduló legizgalmasabb (irodalmi, művészeti, színház- és filmművészeti, zenei, tudományos ismeretterjesztő stb.) kérdései kerülnek terítékre, ezeknek a beszélgetéseknek folyóiratokban történő publikálása.

A Szentkuthy Miklós Alapítvány alapító tagjai

Hegyi Katalin és Molnár Márton. A kuratórium tagjai: Fráter Zoltán, Kútvölgyi Erzsébet, Nagy András, Réz Pál, Tompa Mária.

Mivel az alapítvány önerőből tartja fenn magát, egyetlen tagja sem kap anyagi juttatást, kérünk minden barátunkat, Szentkuthy Miklós életműve iránt érdeklődő olvasót, hogy támogassa pénzügyi helyzete szerint munkánkat. Különösen kérjük ezt most, 2008 tavaszán, mivel idén, születésének 100. évfordulója, és halálának 20. évfordulója alkalmából kiadványaink és rendezvényeink nagy anyagi áldozatot kívánnak tőlünk.

Számlaszámunk

OTP-Bank, 1126 – Budapest, Böszörményi út 9-11.
11712004–20211367

Az alapítvány székhelye

Szentkuthy-Pfisterer Miklós volt lakása:
1125 – Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 28. T: 394-24-13.