Navigáció: Méltatások Prae-ről írt kritikák

Prae-ről írt kritikák

A Prae-ről írt kritikák

Szentkuthy-bibliográfia hiányában kisebb listát szerkesztettem a Prae-ről megjelent fontosabb ismertetésekről, kritikákról, a teljesség igénye nélkül.

– Németh László – Tanú, A hét napjai (Magyar kaleidoszkóp), 1933. június (302–303. old.)
– Szerb Antal – Szentkuthy Miklós: Prae, Erdélyi Helikon, 1934. augusztus–szeptember (547–549. old.)
– Halász Gábor – Prae, Szentkuthy Miklós könyve, Nyugat, 1934. II. félév (275–78. old.)
– Hamvas Béla – Szentkuthy Miklós: Prae, Napkelet, 1935. február 1. (123–125. old.)
– Zolnai Béla: Szentkuthy Prae-stílusáról – Nyelv és hangulat, Bp. 1964. Gondolat, (251 old.)
–d’atelier – no. 6–7. 1974. (ebben: a Prae első 25 oldalának francia fordítása, és tanulmányok)
– Hanák Tibor: Praefilozófia, – Magyar Műhely, Párizs, Szentkuthy különszám, 1974 december (18–39 old.)
– Kassai György: Tautológia és szójáték Szentkuthy Prae-jében – Magyar Műhely, Párizs, Szentkuthy különszám, 1974 december (40–-54 old.)
– November Éva: Szentkuthy – az első magyar strukturalista; a Prae ürügyén – Magyar Műhely, Szentkuthy különszám, 1974 december (55–64 old.)
– Sipos Gyula: Prae, Dissémination et Montage du roman, Le Nouveau Commerce, cahier 38, automne 1977 (121–131 old.), tanulmány és a Prae tartalommutatója francia nyelven.

– Somlyó György: Prae vagy Post? – Élet és irodalom, 1980. szeptember 13.
(10. old.)
– Tandori Dezső – Prae, Szentkuthy Miklós regénye, Magyar Nemzet, 1980. szeptember 28
– Bata Imre: A regény regénye, a Prae – Új Írás, 1980. november (3–19 old.)
– Rónay László: A Prae „post” nézetből – Vigilia, 1981. január (57–59 old.)
– Béládi Miklós: Prae, avagy regény a regényről – Jelenkor, 1981. november, (996–1002 old.)
– Bori Imre – Bori Imre 25 tanulmánya, Forum, Újvidék, 1984 (180–189 old.)
– Fekete J.József: Olvasat, Forum, Újvidék, 1986 (13–35 old.)
– Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe, Pesti Szalon, Bp., 1992 (7–18 old.)
– Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg (Prae-palimpszeszt), Anonymus kiadó, Bp. 1999 (177 old.)

Tompa Mária