Navigáció: Bibliográfia Szentkuthy-Pfisterer Miklós magyar nyelven megjelent művei Ábécé-rendben

Szentkuthy-Pfisterer Miklós magyar nyelven megjelent művei Ábécé-rendben

SZENTKUTHY-PFISTERER MIKLÓS MAGYAR NYELVEN MEGJELENT MŰVEI
ÁBÉCÉ-RENDBEN

A

Ágoston olvasása közben, Széljegyzetek Szent Ágoston „De civitate Dei” című művéhez
1939-ben írt, kéziratban maradt kommentárok posztumusz kiadása, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 1993, 132 lap

Angyali Gigi!
Két kisregény és elbeszélések: Angyali Gigi! (kisregény); elbeszélések: Csendélet cigarettával; Haláltánc vagy dögrovás?; Gigi megdicsőülése; Bogyó; Rossz nap;
Végítélet a jelmezkölcsönzőben (kisregény), Magvető Kiadó, Bp., 1966, 442 lap

Arc és álarc
Életrajzi fantázia J. W. Goethéről, Magvető Kiadó, Bp., 1962; 2. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 1982, 651 lap

Az alázat kalendáriuma
Az egyetlen metafora felé című naplólapok kéziratban maradt folytatásának posztumusz kiadása, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 1998, 369 lap

Az egyetlen metafora felé
Naplójegyzetek, magánkiadás, 1935; 2. kiadás: Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1985, 263 lap

Az élet faggatottja, Beszélgetések Szentkuthy Miklóssal
Beszélgetések, riportok, interjúk; szerkesztette Molnár Márton és Tompa Mária; a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 2006, 408 lap

B

Barokk Róbert
1927-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 1991; 2. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 2001, 308 lap

Bezárult Európa
1949-ben írt, cím nélkül, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 2000, 187 lap

Bianca Lanza di Casalanza
1946/47-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 1994, 200 lap

Burgundi krónika
Történelmi regény, Magvető Kiadó, Bp., 1959, 301 lap

C

Cicero vándorévei
1945-ben írt, cím nélkül, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1990, 389 lap

D

Divertimento
Változatok W. A. Mozart életére, Magvető Kiadó, Bp., 1957; 2. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 1979; 3. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 1998; 4. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 2006, 660 lap

Doktor Haydn
Életrajzi fantázia Joseph Haydnról, Zeneműkiadó, Bp., 1959; 2. kiadás: Zeneműkiadó, Bp., 1979; 3. kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 2009, 623 lap

F

Fájdalmak és titkok játéka
1925–1942 között írt, cím nélkül, kéziratban maradt naplójegyzetek, naplóillusztrációk posztumusz kiadása; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 2001, 151 lap

Fejezet a szerelemről
Regény, szerzői kiadás, 1936; 2. kiadás: Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1984, 404 lap

Frivolitások és hitvallások
Önéletrajzi visszaemlékezések, beszélgetőtárs Kabdebó Lóránt, szerkesztette Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 1988, 681 lap

H

Harmonikus tépett lélek
Az 1986 nyarán készült videofilm írott anyaga; rendező Jeles András, beszélgetőtárs Réz Pál; posztumusz kiadás, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 1994, 172 lap

Händel
Életrajzi fantázia G. F. Händelről, Zeneműkiadó, Bp., 1967; 2. kiadás: Zeneműkiadó, Bp., 1975, 487 lap

Hitvita és nászinduló
Történelmi kisregények: Wittenberg; Bizánc; Magvető Kiadó, Bp., 1960, 247, 299 lap

I

Iniciálék és ámenek
Összegyűjtött elbeszélések, hangjátékok, bábjátékok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1987, 520 lap

M

Maupassant egy mai író szemével
Esszé, Gondolat Kiadó, Bp., 1968, 270 lap

Meghatározások és szerepek
Esszékötet, Magvető Kiadó, Bp., 1969, 484 lap

Megszabadított Jeruzsálem
Történelmi regény, Magvető Kiadó, Bp., 1965, 569 lap

Múzsák testamentuma
Összegyűjtött tanulmányok, cikkek, bírálatok, a Meghatározások és szerepek bővített kiadása, Magvető Kiadó, Bp., 1985, 575 lap

N

Narcisszusz tükre
Az 1933-ban írt, cím nélkül, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása; szerkesztette Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 1995, 256 lap

Ö

Örök közelség, ezer emlék
Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi, válogatta, szerkesztette Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 2007, 236 lap

P

Pendragon és XIII. Apolló
1946/47-ben írt, kiadatlan regény posztumusz kiadása; szerkesztette Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 2009, 240 lap

Prae
Esszéregény, szerzői kiadás, 1934; 2. kiadás: I–II, Magvető Kiadó, Bp., 1980, 622, 603 lap; 3. kiadás: I–II, Magvető Kiadó, Bp., 2004, 655, 626 lap

R

Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában
Pfisterer Miklós doktori értekezése, Pázmány Péter Tudományegyetem, Egyetemi nyomda, Bp., 1931, 72 lap – Lásd még Múzsák testamentuma

S

Saturnus fia
Életrajzi fantázia Albert Dürerről, Corvina Kiadó, Bp., 1966; 2. posztumusz kiadás: Magvető Kiadó, Bp., 1989, 603 lap

SZ

Szárnyatlan oltárok
Burgundi krónika 2. kiadása; Wittenberg 2. kiadása, Magvető Kiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó; Bp., 1978, 186, 225 lap

Szentkuthy Miklós válogatott levelezése
Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 2008, 507 lap

Szent Orpheus Breviáriuma – Fekete Orpheus-füzetek
Széljegyzetek Casanovához – 1939; Fekete Reneszánsz – 1939; Eszkoriál – 1940; Europa Minor – 1941; Cynthia – 1941; Vallomás és bábjáték – 1942; szerzői kiadás, Kecskemét, 1939–1942

II. Szilveszter második élete
Regény, Magvető Kiadó, Bp., 1972, 428 lap

Szent Orpheus Breviáriuma I–V.
Esszéregény, I–II: Fekete Orpheus-füzetek, II. Szilveszter második élete – 1973; III: Kanonizált kétségbeesés, „Kételkedő” Szent Hugó, Grenoble-i püspök élete – 1974; IV: Véres Szamár, V. Szent Celesztin, lemondó pápa élete – 1984; V: Euridiké nyomában, töredékben maradt regény posztumusz kiadása, szerkesztette Tompa Mária, Magvető Kiadó, Bp., 1993
I–II–III. kötet 2. kiadása, Magvető Kiadó, 1976, 700, 732, 458 lap

T

Titkok játéka
Fényképalbum Szentkuthy Miklós szövegeivel; szerkesztette Hegyi Katalin, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2009

V

Varázskert
Esszékötet; szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 2012