Navigáció: Bibliográfia Szentkuthy Miklós halála után magyarul megjelent műveinek időrendje

Szentkuthy Miklós halála után magyarul megjelent műveinek időrendje

1989 Saturnus fia (életrajzi fantázia A. Dürerről), Magvető, Bp., második kiadás, 603 lap → 1966

1990 Cicero vándorévei (1945-ben írt, kéziratban maradt, cím nélküli regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Szépirodalmi, Bp., 389 lap

1991 Barokk Róbert (1927-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 308 lap → 2001

1993 Szent Orpheus Breviáriuma, V. Euridiké nyomában (X. rész) (töredékben maradt regény posztumusz kiadása), Magvető, Bp.  

Ágoston olvasása közben, Széljegyzetek Szent Ágoston „De civitate Dei” című művéhez (1939-ben írt, kéziratban maradt kommentárok posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 132 lap

1994  Bianca Lanza di Casalanza (1946–1947-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Jelenkor, Pécs, 179 lap

Harmonikus tépett lélek (Réz Pállal 1986 nyarán készült videofilm írott szövege), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., 172 lap

1995  Narcisszusz tükre (1933-ban írt, cím nélkül hagyott, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., 256 lap

1998  Az alázat kalendáriuma (1935–1936-ban írt, Az egyetlen metafora felé című, kéziratban maradt naplólapok folytatásának posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., 369 lap → 1935,1985

            DivertimentoVáltozatok W. A. Mozart életére, Magvető, Bp., harmadik kiadás → 1957, 1979, 2006

2000  Bezárult Európa (1949-ben írt, cím nélkül hagyott, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., 187 lap

2001 Fájdalmak és titkok játéka (1925–1942 között írt, cím nélkül hagyott, kéziratban maradt naplójegyzetek, naplóillusztrációk posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., 151 lap

Barokk Róbert (1927-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása), szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Magvető, Bp., második kiadás, → 1991

2004   Prae I–II. – regény, Magvető, Bp., harmadik kiadás, 655, 626 lap → 1934, 1980

2006  Az élet faggatottja – beszélgetések, riportok, interjúk, szerkesztette Molnár Márton, válogatta, a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 408 lap

DivertimentoVáltozatok W. A. Mozart életére I–II, Magvető, Bp., negyedik kiadás, 660 lap → 1957, 1979, 1998

2007  Örök közelség, ezer emlék – Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi, válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 236 lap

2008   Szentkuthy Miklós válogatott levelezése, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 507 lap

Szent Orpheusz breviáriuma 1. Széljegyzetek Casanovához, Magvető, Bp., harmadik kiadás → 1939, → 1973

2009 Pendragon és XIII. Apolló (1946-ban írt, kiadatlan regény posztumusz   kiadása), szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, Magvető, Bp., 240 lap

Titkok játéka – fotóalbum Szentkuthy Miklós szövegeivel, szerkesztette és az utószót írta Hegyi Katalin, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 103 lap

Egyiptomi Mária – regény (szerkesztés, 5 példányban kiadás, munkanapló = Szentkirályi Krisztina egyetemi diplomamunkája), Maszk Kiadó, Szekszárd, 141 lap

Doktor Haydn (életrajzi fantázia Joseph Haydnról), Magvető, Bp., harmadik kiadás, 615 lap → 1959, 1979

2012  Varázskert – tanulmánykötet, a Múzsák testamentuma folytatása → 1985, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 285 lap

Öt életrajzi fantázia: DivertimentoVáltozatok W. A. Mozart életére; Doktor Haydn, Arc és álarc; Saturnus fia, Händel

„Megjegyzésre méltó, hogy a felsorolt öt művész életrajzának semmi köze az ún. »biographie romancée«, regényes életrajz stílusához és felfogásához. Ezek inkább elmélkedések öt művész életéről, és annak demonstrációja, hogy a szerző milyen kapcsolatban van a zenével, a festészettel és az irodalommal: a regényszerű pittoreszk és a filozófiai elmélkedés polifóniájában. A szerző azért választotta ezt az öt művészt, mert a velük érzett lelki rokonságot és a karakterbeli analógiát akarta felszínre hozni. Ezért fontos, hogy ez az öt életrajz „Önarckép álarcokban” összefoglaló alcímmel jelenjen meg a jövőben.”  (Szentkuthy Miklós megjegyzése)

Szent Orpheus Breviáriuma

I–II. kötet

Fekete Orpheus-füzetek (I–VI. rész): Széljegyzetek Casanovához, Fekete Reneszánsz, Eszkoriál, Europa Minor, Cynthia, Vallomás és bábjáték és Szent II. Szilveszter második élete (VII. rész)

III. kötet

Kanonizált kétségbeesés – „Kételkedő” Szent Hugó, Grenoble-i püspök élete (VIII. rész)

IV. kötet

Véres Szamár – V. Szent Celesztin, lemondó pápa élete (IX. rész)

V. kötet

Euridiké nyomában (töredék) (X. rész)