Navigáció: Bibliográfia Irodalom Szentkuthy Miklósról

Irodalom Szentkuthy Miklósról

Bálint Péter, I, Szent Orpheus álarcai; II, A kettősségek bűvöletében és fogságában; III, Stílus és téma; IV, Emlékezések és leírások, in Arcok és álarcok, esszékötet, Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1994, 79–167.

Bálint Péter, Szentkuthy álruhában, Közelítések egy gigantikus napló írójához, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003, 167 lap

Égő katedra – Visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra, egykori tanítványok vallomásai; szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp., 2001, 224 lap

Fekete J. József, Olvasat, Forum, Belgrad, 1986, 104 lap

Fekete J. József, Olvasat II, Újabb esszék Szentkuthyról, Informativni Centar, Sombor, 1993, 87 lap + illusztrációk

Fekete J. József, Széljegyzetek Szentkuthyhoz, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1998, 152 lap

Fekete J. József, P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei, monográfia, Forum, Újvidék, 2005, 311 lap

Fekete J. József, Elmélet helyett koreográfia, Újabb Szentkuthy-olvasatok, Napkút Kiadó, Bp., 2010

Hegyi Katalin, Szentkuthy Miklós, biográfia; „Élet-kép” sorozat, Elektra Kiadóház, Bp., 2001, 135 lap

Molnár Márton, Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben, egyetemi szakdolgozat, Hamvas Intézet, Bp., 2003, 139 lap

Nagy Pál, Az elérhetetlen szöveg, Prae-palimpszesz, tanulmányok,Anonymus, Bp., 1999, 177 lap

Parragi Márta–T. Nagy György, Szentkuthy Miklós könyvtára, tanulmány, katalógus, képanyag, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2008, 32 lap

Rugási Gyula, Szent Orpheus arcképe, esszékötet;Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp., 1992, 219 lap + illusztráció

Szentkuthy Miklós, A mítosz mítosza, szerkesztette Rugási Gyula, Nap Kiadó, Bp., 2001, „In memoriam” sorozat, 390 lap

Titkok játéka, fotóalbum Szentkuthy Miklós szövegeivel; szerkesztette Hegyi Katalin, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2009, 103 lap

Tompa Mária, Szentkuthy Miklós vonzásában, Visszaemlékezések, levelek, naplók, elemzések, Kortárs Kiadó, Bp., 2019, 412 lap