Navigáció: Bibliográfia Folyóiratok tematikus és különszámai

Folyóiratok tematikus és különszámai

Folyóiratok tematikus és különszámai

Magyar Műhely (Paris, 1974)

Tiszatáj (1988. június)

Orpheus (Bp. 1994, V. évf. 1. sz.)

– Thélème (Bp. 1998 tavasz)

– Forrás (Kecskemét, 2002. március)

– Lyukas óra (Bp. 2006. április)

Prae (Bp. 2008. december)

Szentkuthy Miklós kéziratai

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi:

– Szentkuthy Miklós kéziratait, köztük még néhány kiadatlan művet,

– nem zárolt, korai naplóját, valamint az ehhez kapcsolódó rajzait,

– kb.100 ezer oldalas naplóját, melyet 1936-1988 között napi rendszerességgel vezetett. A halála után 25, illetve 50 évre zárolt napló első részét (kezdetektől 1948-ig) 2013-ban nyitotta ki a PIM kézirattára rendezés céljából, a napló második része (1949-1988) 2038-ban szabadul fel.

A Szentkuthy Miklós Alapítvány archívuma őrzi:

– Szentkuthy Miklós 9.000 kötetes könyvtárát (naprakész katalógussal),

– Szentkuthy-műveket tartalmazó folyóirattárát (naprakész katalógussal),

– több ezer más régi és jelenkori folyóiratot

– több száz hanglemezt

– az 1986-ban vele készült video-beszélgetést (a nyersanyag 12 órát ölel fel), és más vele és róla készült video-felvételt,

–  kb. 200 óra hanganyagot magnetofon-kazettákon: kb. 1968-tól napjainkig,

valamint VHS-kazettákon 1982-től napjainkig. 

– az író életéhez kapcsolódó fénykép-gyűjteményt (több ezer fotó nagyszülei nemzedékétől kezdve az író haláláig),

– több ezer tétel bibliográfiai forrást: recenziók, kritikák, stb. 1931-től napjainkig.