1908
június 2-án született Pesten, a VI. (ma XIII.) kerület Lehel utca 8/a. számú házban. Édesanyja Götzler Gizella, szegény munkáscsalád gyermeke, édesapja Pfisterer Lajos, a nemesi címmel bíró, nagy múltú német Pfisterer család sarja.
1909
Budára költözik a család, az I. kerület Enyedi utca 11/a. I. em. 1. számú lakásba.
1914–1918
első elemistaként a Werbőczy utcai, második osztálytól az Attila utcai iskolába jár. Édesapja a világháborúban frontszolgálatos.
1916
szeretett nagyapja, Ópapa meghal.
1919–1926
a Werbőczy Gimnázium tanulója, a Mária Kongregáció jegyzője, majd prefektusa.
1925
szüleivel részt vesz a szentévi zarándoklaton. Velence, Róma, Firenze, Assisi, Nápoly, Pompei.
1926
„A cigány alakja a magyar irodalomban” című dolgozatával megnyeri az országos irodalmi versenyt. Vajthó László bevezeti a Napkelet szerkesztőségébe. Felveszi írói nevét.
1926–1931
a Pázmány Péter Tudományegyetemen hallgató, angol–francia–magyar szakos tanárjelölt.
1927–1929
a Napkeletben rendszeresen jelennek meg cikkei. Barátságot köt Szerb Antallal, Halász Gáborral, Hamvas Bélával, Kerecsényi Dezsővel.
1928
megismerkedik Eppinger Dórával. Grósz Emil professzor megoperálja szemét, hogy gyűlölt bandzsaságától megszabaduljon. Édesapjával hatalmas európai körutazást tesz. Elkezdi írni a Prae-t.
1929
doktori disszertációja: Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában. Október 19.: házasságot köt Eppinger Dórával.
1931–1932
egyéves angliai ösztöndíjat kap, hogy doktori disszertációját tovább fejlessze.
1932–1939
a Barcsay utcai Madách Gimnáziumban óraadó helyettes tanár.
1932
feleségével az I. kerület Derék utca 21. fsz. 1. számú lakásba költöznek. Október 8-án megszületik lányuk, Pfisterer Marion (keresztlevele szerint Mária-Magdolna). Barátságot köt Németh Lászlóval. Elkezdődik a Hercz Mária-szerelem. Befejezi a Prae-t.
1934
megjelenik a Prae.
1935
megjelenik Az egyetlen metafora felé
1935–1936
a Magyar Külügyi Társaság pályázatát megnyeri, ezért 3-4 hetes genfi utazáson vehet részt.
1936
a Mikes Kelemen Akadémia alapító tagja. Írásait közli a Válasz. Megjelenik Fejezet a szerelemről című regénye.
1937
itáliai utazás Sőtér Istvánnal. Tintoretto kiállítás. Megszületik a Szent Orpheus Breviáriumának terve. Megismerkedik egyik nagy szerelmével, Bettával.
1938
pofonüti egyik tanítványát, ezért eltávolítják állásából. Az óbudai Árpád Gimnáziumban kap állást. Előfizetési felhívást közöl a Szent Orpheus Breviáriuma című készülő műhöz. Megjelenik a Széljegyzetek Casanovához című első Orpheus-rész, amit a Magyar Királyi Törvényszék elítél vallásgyalázás és közszeméremsértés miatt. a kötet terjesztését betiltják. Megjelenik a második Orpheus-füzet, a Fekete reneszánsz.
1939–1948
az óbudai Árpád Gimnáziumban tanít.
1940
kiadja az Eszkoriált.
1941
megjelenik az Europa Minor és a Cynthia című részlet. a Magyar Csillagban rendszeresen publikálja írásait. Megtámadja Kerényi Károlyt a Mítosz mítosza című tanulmányában.
1941–1945
Magyar Csillagban, az Ezüstkorban és a Magyarokban közli írásait.
1943
megismeri Sártory Magdát, aki kisebb-nagyobb megszakításokkal velük él 1978-ban bekövetkező haláláig.
1944–1945
légoltalmi szakaszparancsnok a várban.
1945–1948
Válaszban és a Magyarokban közöl rendszeresen írásokat. Rádiójátékokat ír, a Szabadegyetemen előadásokat tart.
1946
május 9-én a XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 28. I. emeletére költöznek, itt laknak halálukig.
1947
Baumgarten-díjjal jutalmazzák írói munkáját. Egyéves angliai ösztöndíjat kap, ahová feleségével együtt megy. Lányukat, Mariont Svájcba küldik tanulni. Ő ma Olaszországban él. Távollétében kiteszik az Árpád Gimnáziumból.
1949–1958
középiskolai tanár a Márvány utcai Kossuth Lajos Közgazdasági Technikumban.
1951
Bettát kitelepítik. Barátját, Tóth Miklóst felakasztják.
1952–1956
fordításokból él. Gyakran látogatja Gánton Sártory Magdát.
1954
november 4. Édesapja, Atyika halála.
1956
február 18. Édesanyja, Anyika halála.
1956
Divertimento megjelenése – első könyve, melyet kiadó kért és közölt.
1956–1967
életrajzi fantáziái jelennek meg (Mozart, Haydn, Dürer, Luther, Goethe, Händel), melyeket később Önarckép álarcokban összefoglaló címmel szeretne megjelentetni.
1958
nyugdíjazását kéri.
1958–1988
csak az alkotó munkának él.
1966
megjelenik az Angyali Gigi!
1967
hatvanadik születésnapja alkalmából szerzői estet rendez tiszteletére a PEN Club: Vas István bevezetője korszakhatár az író megítélésében. február 21. Megszületik Milánóban Marion fia, Szentkuthy Miklós unokája, Legnani Nicola Francesco Filippo.
1972
megjelenik 1942. után az első Szent Orpheus kötet, a II. Szilveszter második élete.
1974
a párizsi Magyar Műhely Szentkuthy-különszámot ad ki.
1974–1978
súlyos depresszióba esik, alkotó munkára képtelen.
1975
március 21. az Európa Könyvkiadó Nívó-díja az Ulysses-fordításért.
1977
József Attila-díjat kap. Tompa (lánykori nevén Müntzberger) Mária megismerkedik a családdal.
1978
a Munka Érdemrend arany fokozatát kapja érdemes és eredményes munkája elismeréseként hetvenedik születésnapja alkalmából. Nyáron tüdőgyulladással kórházba kerül.
1979
február 19. az olasz köztársasági elnök engedélyezte, hogy Szentkuthy Miklós unokája felvegye a Pfisterer nevet.
1980
megjelenik a Prae második kiadása (fejezetekre, bekezdésekre bontja Tompa Mária).
1982
Füst Milán-díjat kap.
1983
január 6. és május 7. között életmű-interjút készít vele Kabdebó Lóránt a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára.
1984
megjelenik a Szent Orpheus Breviáriuma IX. kötete, a Véres Szamár. Déry Tibor-díjat kap. Nívó-díjban részesül a Véres Szamár című regényéért a Magvető Kiadótól.
1986
június: Tizenkét órás videófilmet készít vele a Dialóg Filmstúdió megrendelésére Jeles András. Beszélgetőpartnere Réz Pál. Megjelenik Fekete J. József könyve: Olvasat (esszék Szentkuthyról) Újvidék, Fórum Könyvkiadó.
1988
megjelenik Frivolitások és hitvallások címmel az életmű-interjú, szerkesztette és sajtó alá rendezte Tompa Mária. Kossuth-díjat kap. Nívó-díjat kap Joyce: Ulysses fordításáért a Magyar Rádiótól. Nyolcvanadik születésnapját ünnepli a család, a barátok és az irodalmi élet.
Július 18. Halála Budapesten.
1989
március 22. és április 16. között a Kassák Klub bemutatja Jeles András Szentkuthy-filmjét. Szeptember 14. Felesége halála. a Caravanes című francia folyóirat egy fejezetnyi írást közöl Szentkuthytól és Szentkuthyról.
1991
a francia Éditions Phébus kiadja az En marge de Casanova című regényt, a Librairie José Corti pedig a Vers l’unique métaphore című esszénaplót. November 4-én A  káprázat kézjegyeiSzentkuthy Miklós dedikációi címmel Salamon István műsorát sugározza a Magyar Rádió.
1992
megjelenik Rugási Gyula tanulmánykötete Szent Orpheus arcképe címmel, a József Attila Kör Pesti Szalon Könyvkiadó gondozásában. Szeptember 26. a Magyar Rádió műsorára tűzi Salamon István szerkesztésében az Orpheus nyomában – Szentkuthy Miklós és a zene című összeállítást.
1993
az Éditions Phébus megjelenteti franciául az Escorial című regényt. Sólyom András 32 perces filmetűdöt készít Széljegyzetek Casanovához címmel. Június 2-án a Magyar Rádióban Salamon István műsora emlékezik meg Szentkuthy 85. születésnapjáról „Ahogyan ma látjuk” címmel. Megjelenik Fekete J. József tanulmánykötete: Olvasat II. Újabb esszék Szentkuthyról, Informativni centar, Sombor.
1994
az Orpheus című folyóirat Szentkuthy Miklós különszámot jelentet meg. Megjelenik Bálint Péter Arcok és ál-arcok című tanulmánykötete (Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc), melynek Stílus és téma című fejezete kommentárokat tartalmaz a Szent Orpheus Breviáriumához, 79–169. l.
1996
a Libraire José Corti megjelenteti az En lisant Augustin című olvasónaplóját, az Éditions du Seuil pedig a Chronique burgonde című regényt. Június 18-án hivatalosan bejegyzik a Szentkuthy Miklós Alapítványt.
1997
április–december az igaz pont keresése címmel az életműhöz kapcsolódó témákból a Petőfi Irodalmi Múzeum előadás-sorozatot indít Tompa Mária és Hegyi Katalin szerkesztésében.
1998
február 25. és március 10. között a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Petrányi Ilona szervezésében bemutatják Szentkuthy Udvari nász és Udvari gyász című bábdarabjait Magács László rendezésében. a Thélème című irodalmi folyóirat tavaszi számának tematikus része Szentkuthy Miklósról szól (5-63. l.) Fekete J. József harmadik könyve jelenik meg az íróról: Széljegyzetek Szentkuthyhoz, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék. a Librairie José Corti megjelenteti a Le calendrier de l’humilité című esszénaplót és a Robert Baroque című regényt.
1999
megjelenik Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg (Prae-palimpszeszt) című tanulmánykötete az Anonymus Kiadó gondozásában Budapesten. Az Éditions Phébus kiadja Szentkuthy La Confession frivole című vallomását.
2000
a Magvető Kiadó könyvheti újdonsága Szentkuthy Bezárult Európa című 1949-ben írt, eddig kiadatlan regénye, melynek sajtó alá rendezője Tompa Mária. Ugyancsak a Magvető tervezi ez év karácsonyára megjelentetni Szentkuthy naplószövegeit illusztrációkkal Fájdalmak és titkok játéka címmel, a kötet összeállítója és szöveggondozója Tompa Mária.

 

 

 
 

Borsos Miklós rajza

 

Szentkuthy Miklós Kézírásos címe

 

Fotó: Balla Demeter, 1973

Pályám emlékezete (Az élet faggatottjából)

Égő katedra (Mamusich Tamás visszaemlékezése)

Pfisterer Lajosné
Szentkuthy-Pfisterer Miklós édesanyja

 

Pfisterer Lajos
Szentkuthy-Pfisterer Miklós
édesapja

 

Dr. Eppinger Dóra,
Szentkuthy-Pfisterer Miklós felesége

 

Eppinger Dóra
és Szentkuthy-Pfisterer Mikós
esküvői felvétele, 1931.

 

Szentkuthy Miklós
és lánya: Mariella Legnani-Pfisterer 1964-ben Budagyöngyén

 

Szentkuthy Miklós
és Tompa Mária, 1982

 

Szentkuthy Miklós
és felesége, Dolly 1982.

 
© Szentkuthy Alapítvány, 2008