Szentkuthy-Pfisterer Miklós 1931 óta magyarul megjelent műveinek, fordításainak, a róla szóló tanulmányoknak, monográfiáknak és folyóirat különszámoknak  katalógusa

1931
Realitás és irrealitás viszonya Ben Jonson klasszikus naturalizmusában doktori disszertáció (Pfisterer Miklós családi néven, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett tanulmányai végén – 72. o.)
1934
Prae - regény (2. kiadás: Magvető, Budapest, 1980, 2 kötetben – 622+603 old. 3. kiadás: Magvető, Bp., 2004, 2 kötetben – 655+626 old.)
1935
Az egyetlen metafora felé - naplójegyzetek (2. kiadás: Szépirodalmi, Budapest, 1985 – 263 old.)
1936
Fejezet a szerelemről – regény (2. kiadás: Szépirodalmi, Budapest, 1984 – 404 old.)
1939–1942
fekete Orpheus-füzetek (megjelent 6 füzet: Részletek Szentkuthy Miklós „Szent Orpheus Breviáriuma” című készülő művéből)
1) 1939 Széljegyzetek Casanovához (2. kiadás 2008)
2) 1939 Fekete Reneszánsz
3) 1940 Eszkoriál
4) 1941 Europa Minor
5) 1941 Cynthia
6) 1942 Vallomás és bábjáték
1957–1967
öt életrajzi fantázia, melyeket a szerző „Önarckép álarcokban” összesített cím alatt kívánt megjelentetni.
1) 1957 Divertimento - Változatok W. a . Mozart életére – Magvető, Bp. (2. kiadás 2 kötetben: 1979 – 826 old; 3. kiadás: 1998 – 660 old; 4. kiadás: 2006 – 660 old.)
2) 1959 Doktor Haydn – J. Haydn élete, – Zeneműkiadó, Budapest 2. kiadás: Zeneműkiadó, 1979 – 623 old.)
3) 1962 Arc és álarc - J. W. Goethe élete, – Magvető, Budapest (2. kiadás: Magvető, 1982 – 651 old.)
4) 1966 Saturnus fia - A. Dürer élete, – Corvina, Budapest (2. kiadás: Magvető, 1989 – 603 old.)
5) 1967 Händel - G. F. Händel élete, – Zeneműkiadó, Budapest (2. kiadás: Zeneműkiadó, 1975 – 487 old.)
1959–78
- 1959: Burgundi krónika – Magvető, Bp. (301 old.)
- 1960: Hitvita és nászinduló – Magvető, Bp. A kötetben két kisregény: Wittenberg (247 old.) Bizánc (299 old.)
- 1965: Megszabadított Jeruzsálem – Magvető, Bp. (569 old.)
- 1978: Szárnyatlan oltárok – Magvető-Szépirodalmi, Bp. A kötetben: Burgundi krónika 2. kiadása (186 old.) Wittenberg 2. kiadása (225 old.)
1966
Angyali Gigi! – Magvető, Bp. (a kötetben egy regény és több elbeszélés (442 old.).
1968
Maupassant egy mai író szemével. Esszé – Gondolat, Bp. (270 old.)
1969
Meghatározások és szerepek. Esszékötet – Magvető, Bp. (484 old.)
1972
II. Szilveszter második élete. Regény –  Magvető, Bp. (428 old.)
1973–1993
Szent Orpheus Breviáriuma, Magvető, Bp.
1973: I-II. kötet - ebben kiadott művek: a hat Orpheus-füzet, lásd: 1939-42, + II. Szilveszter második élete (a bevezető szentéletrajzokat mind 1972-ben írta)
1974: III. kötet: Kanonizált kétségbeesés („Kételkedő” Szent Hugó, Grenoble-i püspök élete)
1976: I-II-III. kötetek együttes 2. kiadása (700 + 732 + 458 old.)
1984: IV. kötet: Véres Szamár (V. Szent Celesztin, lemondó pápa élete, 568 old.)
1993: V. kötet (töredékben maradt): Euridiké nyomában (149 old.)
1985
Múzsák testamentuma. Összegyűjtött tanulmányok, cikkek, bírálatok, a Meghatározások és szerepek bővített kiadása – Magvető, Bp. (575 old.)
1987
Iniciálék és ámenek. Összegyűjtött elbeszélések, hangjátékok, bábjátékok –  Szépirodalmi, Bp. (520 old.)
1988
Frivolitások és hitvallások. Önéletrajzi interjúkötet – Magvető, Bp. (681 old.)
1990
Cicero vándorévei. az 1945-ben írt, kéziratban maradt, cím nélkül hagyott regény posztumusz kiadása – Szépirodalmi, Bp. (389 old.)
1991
Barokk Róbert. az 1927-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása – Jelenkor, Pécs (308 old.)  (2. kiadás: Magvető, 2001. )
1993
Ágoston olvasása közben. Széljegyzetek Szent Ágoston: „De civitate Dei” c. művéhez. az 1939-ben írt, kéziratban maradt kommentárok posztumusz kiadása – Jelenkor,  Pécs (132 old.)
1994
Bianca Lanza di Casalanza. az 1946-47-ben írt, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása – Jelenkor, Pécs (200 old.)
1994
Harmonikus tépett lélek. a Réz Pállal 1986 nyarán készült videofilm írott anyaga – Magvető, Bp. (172 old.)
1995
Narcisszusz tükre. az 1933-ban írt, cím nélkül  hagyott, kéziratban maradt  regény posztumusz kiadása – Magvető, Bp. (256 old.)
1998
Az alázat kalendáriuma. az egyetlen metafora felé című, kéziratban maradt  naplólapok folytatása,  posztumusz kiadás – Magvető, Bp.(369 old.)
2000
Bezárult Európa. az 1949-ben írt, cím nélkül hagyott, kéziratban maradt regény posztumusz kiadása – Magvető, Bp. (187 old.)
2001
Fájdalmak és titkok játéka. 1925-42 között írt, cím nélkül hagyott, kéziratban maradt naplójegyzetek + naplóillusztrációk – Magvető, Bp. (151 old.)
2006
Az élet faggatottja – Beszélgetések, riportok, interjúk, – Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Bp. (408 old.)
2007
Örök közelség, ezer emlék – Sz.M. válogatott dedikációi, - Hamvas Intézet, Bp. (236 old)
2008
Szentkuthy Miklós válogatott levelezése – szerk., bev.: Tompa Mária, Hamvas Intézet, Bp. (507 old).
2009
Titkok játéka. – Szerk. Hegyi Katalin. Fotóalbum; PIM, Bp.
2009
Pendragon és XIII. Apolló – az 1946-ban írt meseregény első kiadása; szerk.: Tompa Mária – Magvető, Bp.

 

Fordításai:
– Az angol irodalom kincsesháza (1942); (szerk: Halász Gábor, Sz.M. ford: John Lyly: A szerelem veszélyei; Philip Sidney: A szerelem; John Donne: A halálról, és: Van-e Isten?; Thomas Browne: Önmagáról; John Milton: Az „Areopagiticá”-ból) – Jonathan Swift: Gulliver utazásai (1952, 1954, 1960, 1962, 1968, 1979, 1982, 1992, 1999)
– Álszentek cselekedetei (1953); (Elbeszélések 600 év távolából)
– Howard Fast: Spartacus (1953, 1954, 1956, 1976)
– Charles Dickens: Twist Olivér (1955, 1959, 2005)
– Halldór Laxness: Független emberek (1955)
– Henry Lawson: A batyu románca (1956) – Békedíjas írók (1956); ( Sz. ford: Független emberek, részlet)
– Mark Twain: Az egymillió fontos bankjegy  (1957); (20 novella Sz.M. fordítása)
– Mark Twain: Emberevés a vonaton (1966) – Hagyomány és egyéniség (1967);(Angol esszék, 3 esszé Sz.M. fordítása). – Autóbusz és iguána (1968);(Mai amerikai elbeszélők, 1 elbeszélés Sz.M.ford.).
– Mark Twain: Mennyei utazás (Klasszikus amerikai kisregények, a „Mennyei utazás” Sz.M. fordítása). (1970, 1993).
– James Joyce: Ulysses (1974, 1986, 1998)
– Mark Twain: (1980) Megszelídítem a kerékpárt (6 novella Sz.M. fordítása) – Az erőd bevétele (1980). (Válogatás a világirodalom legjobb katona- elbeszéléseiből, 1800-1945). – Élhetetlen szerelmesek (1984); (Huszadik századi elbeszélések. 1 H.Lawson novella Sz.M. fordítása).

Szentkuthy Miklósról szóló könyvek:

1998: Fekete J.József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz (Jugoszláviai Magyar
Művelődési Társaság, Újvidék)

2005: Fekete J.József: Post (Szentkuthy Miklós és művei). Monográfia. (Forum,
Újvidék, 311 old.)

1992: Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe. Esszékötet. (Pesti Szalon Könyvkiadó, Bp.)

1999: Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg. Tanulmánykötet  (Prae-palimpszeszt) (Anonymus, Bp.)

2001: Szentkuthy Miklós: A mítosz mítosza (In memoriam sorozat, Nap kiadó, Bp.)

2001: Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós.  Biográfia. (Élet-kép sorozat, Elektra Kiadóház, Bp.)

2001: Égő katedra - Visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra. Egykori tanítványok
vallomásai (Hamvas B. kultúrakutató Intézet, Bp.)

2003: Bálint Péter: Szentkuthy álruhában (Közelítések egy gigantikus napló írójához)
(Széphalom Könyvműhely, Bp.)

2005: Fekete J.József: P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei. – monográfia; Forum, Újvidék, 311 old.

2008: Parragi Márta, T.Nagy György: Szentkuthy Miklós könyvtára – tanulmány, katalógus, képanyag. PIM, Bp.

 

Folyóiratok tematikus és különszámai:

- Magyar Műhely (Paris, 1974)
- Tiszatáj (1988 június)
- Orpheus (Bp. 1994, V. évf. 1. sz.)
- Théleme (Bp. 1998 tavasz)
- Forrás (Kecskemét, 2002. március)
- Lyukas óra ( Bp. 2006. április)
– Prae (Bp. 2008. december)

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi kéziratait, köztük még néhány kiadatlan művet, és kb. 80-100 ezer oldalas zárolt naplóját, melyet 1936-1988 között napi rendszerességgel vezetett. A napló első része (kezdetektől 1948-ig) 2013-ban lesz hozzáférhető a kutatók számára, a napló második része (1948-1988) 2038-ban szabadul fel.

A Szentkuthy Miklós Alapítvány archívuma őrzi:
1) az 1986-ban vele készült video-beszélgetést (a nyersanyag 12 órát ölel fel),
és más vele és róla készült video-felvételt,
2) az író életéhez kapcsolódó fénykép-gyűjteményt (több ezer fotó nagyszülei
nemzedékétől kezdve az író haláláig),
3) több ezer tétel bibliográfiai forrás: recenziók, kritikák, stb. 1931-től napjainkig,
4) kb. 200 óra hanganyag magnetofon-kazettákon: kb. 1968-tól napjainkig, valamint
VHS-kazettákon 1982-től napjainkig. 

 

1973

Fotó:Balla Demeter, 1973

 
 
 
© Szentkuthy Alapítvány, 2008